1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad www.aiamajad.com veebipoest ostja ja ettevõtja Tene Kaubandus OÜ vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Tene Kaubandus OÜ veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. Tene Kaubandus OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.aiamajad.com
1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.
1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu.
1.6. Tene Kaubandus OÜ on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
Kui Tene Kaubandus OÜ-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab Tene Kaubandus OÜ ostjaga ühendust ning tagastab ettemaksuna tasutud summa.

2. Hinnad
2.1. Kõik Tene veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
2.2. Hinnad kodulehel ei sisalda transpordi hinda kliendini.
2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

3. Tellimuse vormistamine
3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.
3.2. Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv”.
3.3. Täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.
3.4 Tellimuse kinnitamiseks tehke linnuke valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valige „Edasi”.
3.5. Peale tellimuse vormistamist saabub teie e-mailile Tellimuse kinnitus, mille järgselt võtab teiega eraldi ühendust meie klienditeenindaja, et täpsustada vajalikud ostudetailid.
3.6. Tene aiamajad veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine
4.1. Kauba müügilepinguga kohustub Tene Kaubandus OÜ andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Tene Kaubandus OÜ poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub Tene Kaubandus OÜ-le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist Tene Kaubandus OÜ pangakontole.

5. Kohaletoimetamine
5.1 Kõik kaubad asuvad aadressil Lihula mnt.22b, 90510 Haapsalu

6. Tagastamisõigus
6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.
6.2. Kaubaga on võimalik tutvuda ja selle sobivuses või mittesobivuses veenduda, kaubaga tutvumine tähendab samaväärset kasutamist nagu jaekaupluses enne ostmist.
6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).
6.4. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile info@tene.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
6.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.7. Tene Kaubandus OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
6.8. Kõik otseselt kaubast taganemise kulud kannab ostja.

7. Vääramatu jõud
7.1. Tene Kaubandus OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Tene Kaubandus OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine
8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2. Tene Kaubandus OÜ-l on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.
8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalselte pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

9. Garantii ja pretensioonide esitamise kord
9.1. Tene Kaubandus OÜ vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.
9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Tene Kaubandus OÜ poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata Tene Kaubandus OÜ le-posti aadressil info@tene.ee. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Tene Kaubandus OÜ vastutusest kauba mittevastavuse eest.
9.3. Kaubal puuduste ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.
9.4. Tene Kaubandus OÜ vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:
– esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Tene Kaubandus OÜ-ll.
– pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.
9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Tene Kaubandus OÜ ja ostja omavahel kokku.
9.6. Tene Kaubandus OÜ ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena,
9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@tene.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.
9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.10. Ostjal on õigus nõuda Tene Kaubandus OÜ-lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Tene Kaubandus OÜ-l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

10. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
10.1. Kui Tene Kaubandus OÜ on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus Tene Kaubandus OÜ pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.